PRAKTISCHE informatie over de tarieven, vergoedingen en algemene voorwaarden.

PRAKTISCHE informatie over de tarieven, vergoedingen en algemene voorwaarden.

Praktische informatie

Hier vind je allerlei informatie over het maken van een afspraak, voorwaarden, tarieven, vergoedingen, privacy en meer.
Mocht je toch nog vragen hebben, hoor ik deze graag.

Voor aanmelding bij haptotherapie of fysiotherapie heb je geen verwijzing nodig van je huisarts. Je kunt rechtstreeks contact met mij opnemen door te bellen of te mailen. Zie hiervoor mijn contactgegevens op de website.

HAPTOTHERAPIE
Een intake en/of sessie duurt ongeveer 60 minuten. Kosten € 87,50
Haptotherapie is vrijgesteld van BTW.

FYSIOTHERAPIE
Een intake duurt ongeveer 45 minuten. Kosten € 56,-
Een consult duurt ongeveer 30 minuten. Kosten € 43,-
Fysiotherapie is vrijgesteld van BTW.

BIOVELD REGULATOREN
10 dagen behandeling kosten € 70,- excl BTW (valt niet onder fysiotherapie of haptotherapie).

HAPTOTHERAPIE
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van haptotherapie in het aanvullende pakket.
Ik ben als haptotherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VVH, waardoor je voor deze vergoeding in aanmerking komt. Je zorgverzekeraar kan je precies vertellen wat je vergoed krijgt. Of kijk voor een  actueel overzicht op: https://haptotherapeuten-vvh.nl/vergoeding-haptotherapie

FYSIOTHERAPIE
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je van mij de factuur krijgt en deze zelf bij je zorgverzekering moet indienen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden tussen de 50 % en 100% van  het standaard tarief, afhankelijk van je polis. Neem evt. contact op met je zorgverzekeraar, zij kunnen je precies vertellen wat je vergoed krijgt.
Ik voldoe aan alle kwaliteitseisen en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten, waardoor je voor vergoeding in aanmerking komt.

TIP
Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn in sommige gevallen bereid een deel van de kosten voor hun rekening te nemen.

Het kan voorkomen dat je onze afspraak moet afzeggen of verzetten. Geen probleem. Je kunt me dan bellen, appen of mailen. Tot 24 uur voor de afspraak is dat gratis, daarna breng ik de kosten voor een sessie / behandeling in rekening.

Na elke behandeling stuur ik per e-mail de factuur naar je toe. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen om het bedrag over te maken.
Lees hier de betalingsvoorwaarden

Deze zijn bij wet geregeld. In het kort: er gaan geen gegevens naar derden zonder jouw toestemming en je hebt recht jouw dossier in te zien. Je dossier wordt achter slot bewaard, tot 20 jaar na afsluiting van de therapie.
Lees hier het privacybeleid

 

Voor de beroepscode klik hier.

Ik zal altijd naar mijn beste weten zorg verlenen, vanuit mijn deskundigheid als haptotherapeut volgens de richtlijnen van beroepsvereniging VVH. En vanuit mijn deskundigheid als fysiotherapeut, volgens de richtlijnen van het KNGF. Desondanks kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de behandeling of begeleiding die is geboden. Ik zie dit als een mogelijkheid om mijn aanbod te verbeteren en ik zou het erg waarderen als je dit met mij bespreekt.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling op de website van de VVH. Voor meer informatie klik hier. Voor de klachtenregeling van het KNGF klik hier.

Registraties

Hapto- en Fysiopraktijk Bewust Mens Zijn
KVK nummer: 61736635

Haptotherapie
AGB zorgverlenerscode: 90030556
AGB praktijkcode: 90009520

Fysiotherapie

AGB zorgverlenerscode04102652
AGB praktijkcode: 04021458

VVH registratienummer: 336

Scroll to Top